Centrum Vzdelani a pohybu - Studio Kamarád

Logo: Centrum Vzdělání a pohybu
 

Studio kamarád nabízí dětem od 2,5 let širokou škálu didaktických her, říkanek,básniček,písniček a zábavy podle programu mateřské školky v duchu harmonického rozvoje vašeho dítěte v herně uzpůsobené právě pro ně. Tato plně vybavená herna audiovizuální technikou spolu se sociálním zařízením pro děti disponuje i řadou podnětů rozvíjející jejich senzomotorické a rozumové schopnosti.Kromě her a zábavy se děti učí zásadám práce ve skupině s uměním respektovat jeden druhého a schopnosti spolupracovat a vzájemně si pomáhat při společných projektech.
V rámci našeho centra můžete využít služby "Školičky", kurzy logopedické prevence, hudební,pohybové,výtvarné kroužky nebo jen možnost hlídání vašeho dítěte v době jazykového kurzu, cvičení nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Odbornou práci s dětmi vždy zajišťuje pouze vysokoškolský pedagog se zaměřením na děti s odbornou způsobilostí a dlouholetou praxí.

 

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE „HRÁTKY SE SLOVY“

Cílem této činnosti je,aby si děti hravou formou procvičily:

  • obratnost mluvidel a správnou výslovnost
  • rozvoj slovní zásoby,řeči
  • rozvoj sluchového vnímání-rozlišování délky a výšky tonu,hlasitosti,tempa
  • procvičovaly dechová cvičení
  • nacvičovaly nosní dýchání
  • rozvíjely vyjadřovací schopnosti
  • rozvíjely smyslové vnímání(zrak,hmat,sluch)
  • procvičovaly grafomotoriku

PEDAGOGICKÁ PREVENCE

Dětí předškolního a školního věku probíhá ve speciálně upravené herně plné vědomostních podnětů,vybavené audiovizuální technikou s důrazem na nutnost aktivní, všestranné a různorodé činnosti dětí formou interaktivních her. Vzhledem k věku dětí a jejich schopnosti soustředění výuka probíhá v 30 minutové výukové jednotce.

CENY

CENY VE SKUPINĚ POČTU 5-8 DĚTÍ

50,-kč/ vyuč.jednotka

CENY- INDIVIDUÁLNÍ LEKCE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU

1 STUDENT 160,- kč /vyučovací jednotka
2 STUDENTI 130,-kč/ vyučovací jednotka
3 STUDENTI 100,-kč/ vyučovací jednotka
4 STUDENTI 80,-kč/ vyučovací jednotka

TERMÍN ZAHÁJENÍ

Kurz logopedické prevence bude zahájen dle zájmu v prvním říjnovém týdnu a to vždy:
lichý týden ve středu od 13.30 do 14.3O
sudý týden ve středu od od 8.00 do 9.00.

Aktuality: