Centrum Vzdelani a pohybu - Studio Kamarád

Logo: Centrum Vzdělání a pohybu
 

Studio kamarád nabízí dětem od 2,5 let širokou škálu didaktických her, říkanek,básniček,písniček a zábavy podle programu mateřské školky v duchu harmonického rozvoje vašeho dítěte v herně uzpůsobené právě pro ně. Tato plně vybavená herna audiovizuální technikou spolu se sociálním zařízením pro děti disponuje i řadou podnětů rozvíjející jejich senzomotorické a rozumové schopnosti.Kromě her a zábavy se děti učí zásadám práce ve skupině s uměním respektovat jeden druhého a schopnosti spolupracovat a vzájemně si pomáhat při společných projektech.
V rámci našeho centra můžete využít služby "Školičky", kurzy logopedické prevence, hudební,pohybové,výtvarné kroužky nebo jen možnost hlídání vašeho dítěte v době jazykového kurzu, cvičení nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Odbornou práci s dětmi vždy zajišťuje pouze vysokoškolský pedagog se zaměřením na děti s odbornou způsobilostí a dlouholetou praxí.

 

 

Žádné fotografie nejsou přidány.

Aktuality: