Centrum Vzdelani a pohybu - Studio Kamarád

Logo: Centrum Vzdělání a pohybu
 

Studio kamarád nabízí dětem od 2,5 let širokou škálu didaktických her, říkanek,básniček,písniček a zábavy podle programu mateřské školky v duchu harmonického rozvoje vašeho dítěte v herně uzpůsobené právě pro ně. Tato plně vybavená herna audiovizuální technikou spolu se sociálním zařízením pro děti disponuje i řadou podnětů rozvíjející jejich senzomotorické a rozumové schopnosti.Kromě her a zábavy se děti učí zásadám práce ve skupině s uměním respektovat jeden druhého a schopnosti spolupracovat a vzájemně si pomáhat při společných projektech.
V rámci našeho centra můžete využít služby "Školičky", kurzy logopedické prevence, hudební,pohybové,výtvarné kroužky nebo jen možnost hlídání vašeho dítěte v době jazykového kurzu, cvičení nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Odbornou práci s dětmi vždy zajišťuje pouze vysokoškolský pedagog se zaměřením na děti s odbornou způsobilostí a dlouholetou praxí.

 

 

Otevírací doba

Školička určená pro děti ve věku od 2,5 do 7 let probíhá v dopoledních hodinách od 9h do 12h v plně vybavené herně audiovizuální technikou spolu se sociálním zařízením pro děti.

Program školičky

Náplní denního programu školičky jsou různorodé aktivity všech složek výchovy s ohledem na komplexní edukaci dítěte dle programu mateřské školky s pravidelnými vycházkami. Důraz není zaměřen pouze na rozumovou,výtvarnou,hudební či pohybovou výchovou, která se vždy tématicky objevuje v denním programu školky ,ale program školičky také reaguje na nutnost jazykové gramotnosti moderního světa již od útlého věku.Během celého denního programu je zařazována anglická slovíčka,fráze,či písničky formou her a zábavy. Úkolem zařazení anglického jazyka do výchovně-vzdělávacího programu je seznámení dětí s cizím jazykem a navázání pozitivního přístupu k jeho pozdější výuce na základní škole. Hlubší vědomosti dětí v komunikaci a porozumění v cizím jazyce Vám naše centrum vzdělání a pohybu nabízí v sekci Jazyky hrou na úvodní straně našich stránek.

Docházka

Školičku je možné navštěvovat pravidelně každý den v době od 9h do 12h nebo jednotlivě dle přání rodičů v době otevření školičky. Případná mimořádná péče o vaše dítě mimo otevírací dobu školičky je možná po předchozí domluvě. Místo ve školičce je zajištěn dětem,které jsou řádně přihlášené a zapsané. Ostatní děti budou přijaty dle momentální kapacity centra .Maximální počet dětí ve školičce je 15 a v průběhu vycházky či her na hřišti 20 dětí. Rodič nově příchozího dítěte, které nemá předem podanou přihlášku, vyplní při příchodů evidenční list dítěte s jeho základními údaji spolu s kontaktem na zákonného zástupce a prohlášením o zdravotním stavu dítěte.

Občerstvení

Naše centrum nezajišťuje dětem stravu formou svačin či obědů. Potřebné jídlo a pití si dítě bere s sebou. V případě zájmu je možné v centru zakoupit malou svačinku dle momentální nabídky ve formě sušenky,lízátka či pitíčka. V případě horkých dnů či jiné speciální potřeby bude pitný režim zajištěn i v našem centru.

Mimořádné akce školičky a výlety

 

Ceny

jednotlivé vstupné: 90,-kč/hodina
Zvýhodněné členské karty:
15 hodin 1200,-kč ( 80,-kč/hod.)
30 hodin 2100,-kč ( 70,-kč/hod.)

Aktuality: